Susanne Boëtius

Susanne Boëtius

Lektor, cand.psych.aut.

Personal profile

Presentation

Jeg er autoriseret psykolog og har undervist pædagogstuderende og pædagoger i psykologi siden 1993. Fra 2000 har jeg desuden arbejdet som konsulent på daginstitutionsområdet med børn i alderen 0-18 år. Som konsulent har jeg arbejdet med børn, unge, forældre,pædagoger, ledere og personalegrupper i en privat organisation. 

Den viden og de erfaringer jeg har fået som psykolog på institutionsområdet, kan jeg trække på i formidlingen af psykologisk  og pædagogisk teori til de studerende på pædagog- og efter/videreuddannelsen.

Pædagoguddannelsen ændrer sig og er i fortsat udvikling. Det betyder at jeg som underviser befinder mig i forløb som kræver omstilling og nye didaktiske overvejelser.  Jeg finder det interessant at se på hvad der tilsvarende sker med studerende, når de befinder sig i den situation, både nationalt og internationalt.

Jeg er primært interesseret i dagtilbudsområdet og underviser på denne specialisering. I 2017 deltog jeg i Unni Linds Phd.forskningsprojekt omkring Børns trivsel og voksnes trivsel.

Jeg har fokus på de studerendes trivsel på pædagoguddannelsen. Den nye studenteridentitet er og skal være anderledes, da studiet med sin nuværende opbygning og fysiske placering fordrer anderledes studieadfærd. 

Fagligt er jeg desuden optaget af børns forskellige forudsætninger for at observere og opleve verden. 

Børneperspektivet - barnets perspektiv.  

 

 

 

 CV:

2019 -          Lektor  Københavns Professionshøjskole KP

2017 -          Kontaktperson for forældresamarbejde i UCC

2016 -          UCC Strandvejen flytter til Campus Carlsberg KP

2015 -          Adjunkt på UCC Strandvejen

2014 -          Autoriserede psykolog, egen praksis

2004 - 2014 Ledende psykolog og koordinator i Frie Børnehaver og Fritidshjem

2000 - 2004 Konsulent for Fritidshjem i Frie Børnehaver og Fritidshjem

1995 - 2004 Underviser og souschef på Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

1993 - 1995 Underviser i psykologi og pædagogik på Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium

1992 - 1993 Underviser på Social- og Sundhedsskolen Fensmarksgade 2200 Kbh N

1985 - 1991 Cand.psych. fra Københavns Universitet

1990 - 1991 Suppleringsuddannelsen i Økonomi for Humanister, Københavns Universitet

1988 - 1990 Pædagogvikar på Børnehjemmet Chr. Xs allé, Lyngby

1981 - 1988 Pædagog i Børnehaven Sofus Francksvænge 4, 2500 Valby

1978 - 1981 Pædagog fra Albertslund Børnehave SeminariumUndervisningsoplysninger:

Underviser på grunduddannelsen GK1

Specialiseringsdelen SK1 og SK2 DAGTILBUD

Studiekonsulent og praktikansvarlig

Mentor

 

Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Some experience
Networking: Several years of experience
Administration: Several years of experience
Management: Several years of experience

Work areas

Primære arbejdsområder:

Dagtilbud 0-5 år

Børn med særlige behov

Pædagogens professionelle funktion

Den professionelle samtale

Udviklingspsykologi

Socialpsykologi

Pædagogisk psykologi

Samarbejde og supervisionØvrige arbejdsområder:

Forældresamarbejde

Supervision

Ledersparring


Education/Academic qualification

Autoriseret psykolog

Award Date: 23 Jun 1991

Cand.psych., University of Copenhagen

Award Date: 23 Jun 1991

Suppleringsuddannelsen i Økonomi for humanister, University of Copenhagen

… → 31 Jan 1991

Positions

underviser

1 May 201431 Jan 2015

Ledende psykolog og koordinator, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

1 Aug 200030 Apr 2014

Ledende psykolog og koordinator, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

1 Aug 200030 Apr 2014

Souschef og underviser, Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

1 Aug 19951 Nov 2004

Underviser og Souschef, Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

1 Aug 19951 Nov 2004

Underviser, Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium

1 Aug 199331 Jul 1995

Underviser i psykologi og pædagogik, praktikvejleder, Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium

1 Aug 199331 Jul 1995

Underviser, Social- og sundhedsassistentuddannelsen

1 Aug 199231 Jul 1993

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • children and youth