No photo of Uffe Dan Lund
20212022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Organisation
Ansat i 1999 på Højvangseminariet som pædagogiklærer, lektorkvalificeret pædagogiklærer oktober 2003.
Medarbejderrepræsentant i styregruppen for fusion mellem Højvang- og Ballerupseminariet, som blev til Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn.                                                                                   
Aktiv i diverse grupper i forbindelse med processen henimod Camus Carlsberg.

Hverv
Arbejdsmiljørepræsentat for underviserne på PS, aktiv i kontaktudvalget for UCCs AMRer, og suppleant for deres medlemmer af HSU/HAMU.   
Suppleant, tidligere underviserrepræsentant i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen (med fra starten). 

Pædagogik
Underviser fortsat i pædagogik på hold, der færdiggører 2007-uddannelsen. - Særlige interesser: Pædagogisk udviklingsarbejde, og pædagogisk dokumentation.  Har været holdvejleder og praktikansvarlig for en række hold.

MNF
Underviser og tovholder på specialiseringen i mennesker med nedsat funktionsevne. - Særig profil: Udstrakt samarbejde med 'praksisfeltet'. - Særlige interesseområder: Historisk udvikling på feltet, udviklingshæmning, etik og menneskesyn, inkernationale konventioner. 

2014 uddannelsen Modul D - underviser, medlem af udviklingsgruppen.
Modul GZ = Social- og specialpædagogik - underviser, modultovholder.

Praktikuddannelse - Særlig interesse: Uddannelse af og samarbejde med pædagoger/praktikvejledere, samspillet teori- og praktikuddannelse.


Education/Academic qualification

Med særligt henblik på voksendidaktik, 'Udviklingsseminariet' - et case-studie af Højvangseminariets udviklingsarbejde 'På vej mod et vidensskabende pædagogseminarium', Danmarks Lærerhøjskole

Award Date: 26 Aug 1999

'Nyere danske ungdomsfilm', Seminariet for Fritidspædagoger

Award Date: 30 Jun 1982

(igangværende), Specialpædagogik, Aarhus University

Sept 2014 → …

Positions

BUPL

20002001

RUC EVU-gruppen

20002001

Fritidshjemsleder, Fredensborg-Humlebæk Kommune

19901998

Keywords

  • educational science