Bedste Bachelorprojekt

Prize

Description

http://www.dbio.dk/fag-og-viden/fagbladet-Danske-Bioanalytikere/fagligeartikler/Documents/2010/Screening%20for%20genvarianter%20-%20Blad%20nr.%206%20og%207%20-%202010%20-%20side%2013.pdf
Publikation i dbio