Svenska Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris till yngre forskare 2018

Prize

Description

For paperet: Moral economies and digital frontlines: an ethnographic study of stigma at the gates of the welfare state.

Prismotiveringen lyder:
Jannick Schous och Anja Svejgaards Pors uppsats är en kritisk empirisk studie av mötet mellan u...
Granting OrganisationsSwedish Political Science Association