Project Details

Description

I projektet undersøges praksisser for åben skole i region Sjælland gennem et mixed method studie. Dels analyseres samtlige kommuners hjemmesider, dels har der været foretage interviews med kontaktpersoner for alle kommuner, hvor det har været muligt. Disse data opgøres kvantitativt så vel som kvalitativt. Der foretages desuden kvalitative nedslag i særlige tiltag i udvalgte kommuner.

Key findings

Der arbejdes med åben skole i stort set alle kommuner i regionen, men tiltagene varierer meget. Der ses samarbejder med en række forskellige partnere, både institutioner, fritidstilbud, organisationer og erhvervsliv.
Short titleÅben skole i Region Sjælland
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1931/12/20

Keywords

  • public school

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.