Ældre stofbrugeres tilværelse på herberg

Project Details

Description

Ældre stofbrugeres hverdagsliv på herberg Ældre stofbrugere er et nyt fænomen i Danmark. En del af de ældre stofbrugere bor på herberg, hvor de er første generation af ældre beboere. Ældre stofbrugerelever hyppigt med negative fysiske og sociale konsekvenser af årtiers stofbrug. Deres hverdag er således ofte præget af helbredsmæssige problemer og ensomhed. Ligeledes er deres situation kendetegnet ved, at de kan have svært ved at bo i eget hjem uden støtte, og at de ofte falder uden for de eksisterende velfærdstilbud fx plejeboliger. Dette kan betyde, at de ældre stofbrugere ikke får den støtte de har ret til og brug for til at leve et meningsfuldt og værdigt ældreliv. Forskningsprojekt ”Ældre stofbrugeres hverdagsliv på herberg” skal undersøge, hvordan ældre stofbrugere oplever det at bo på herberg. Projektet belyser derigennem hvordan aldersvækkelse påvirker de ældre stofbrugeres liv, hvilke ønsker og behov de har til støtte og socialt samvær, samt hvilke barrierer der står i vejen for at disse ønsker og behov kan dækkes. Formålet med projektet er at skabe viden, der kan bidrage til at udvikle tilbud, der understøtter ældrestofbrugerne i en værdig og meningsfuld tilværelse, sådan som de selv definere det.
Short titleFonden ensomme gamles værn
StatusActive
Effective start/end date01/08/2231/12/24

Keywords

  • research designs, theory and method
  • social work and social conditions