Æstetiske læringsfællesskaber - VIA, kulturinstitutioner og skoler

Project Details

Description

Vi har fokus på æstetiske læreprocesser i samarbejdet mellem lærerstuderende og kulturinstitutioner. I vores LULAB-projekt er de studerende tilknyttet kulturinstitutioner med professionelle formidlere. Med inspiration fra formidlerne styrkes de studerendes kompetencer til at anvende æstetiske læreprocesser i skolen.
I et tidligere forskningsprojekt undersøgte vi elevers motivation for læring, når undervisningen tilrettelægges i eksterne læringsrum i samarbejde med aktører fra kulturinstitutioner. Her så vi, hvordan bl.a. æstetiske læringsprocesser ser ud til at have en positiv indvirkning på elevernes motivation (Christensen & Mogensen, 2019).

I dette LULAB-projekt arbejder vi videre med denne forskningsviden i samarbejde med to hold lærerstuderende fra 1. og 2. årgang på Læreruddannelsen i Århus og i samarbejde med en række kulturinstitutioner i Århus og omegn.
Projektet tog sin begyndelse i foråret 2020, hvor vi etablerede samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere, som spænder vidt fra teater, museum, bibliotek, kunstmuseum, opera m.fl. Kulturinstitutionerne tilbyder på hver sin måde en særlig praksis i forhold til inddragelsen af æstetiske læreprocesser under inddragelse af deres specifikke ’arena’ i undervisningen. I studieåret 2020/21 gennemførte vi 1. iteration med de studerende. 2. iteration gennemføres i studieåret 2021/22. Alle studerende på de to hold har været involveret i projektet, som indgår som et integreret forløb i den ordinære undervisning i faget Pædagogik og Lærerfaglighed.
Overordnet formål med projektet er, at de studerende igennem mangfoldige samarbejder og fagligheder udvikler viden om og erfaring med at anvende æstetiske læreprocesser med elever i skolen.

Layman's description

Lærerstuderende udvikler viden om og erfaring med at anvende æstetiske læreprocesser med elever i skolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2030/06/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching