Øget trivsel og livskvalitet for mennesker med udviklingshæmning og demens

Project Details

Description

Projektets overordnede formål er at sammentænke og afprøve socialpædagogisk og sund-hedsfagligviden og metoder med henblik på at øge trivsel og livskvalitet for mennesker, der lever medudviklingshæmning og demens. Mennesker med udviklingshæmning og demens er en særlig sårbar gruppe i vores samfund. Det er en gruppe i stigning, hvis plejebehov stiller større og mere komplekse krav til omsorgsopgaven, end de der stilles i arbejdet med mennesker kun med udviklingshæmning. I samarbejde medmedarbejdere fra bosteder i Frederikshavn Kommuneønsker vi at udvikle, afprøve og skabe viden om nye metoder, der både inddrager social-og specialpædagogisk viden om udviklingshæmning og sundhedsfaglig viden om demens. Formålet er således at øge livskvaliteten hos borgere med kombinationen af udviklingshæmning og demens.
Projektet er et udviklings-og forskningsprojekt, hvor udviklingen af nye metoder i samarbejde mellem forskning og praksis bidrager til at skabe ny viden på området. Derudover er der i projektet et underordnet fokus på at øge medarbejdernes arbejdsmæssige trivsel(Sundhedsstyrelsen, 2020). Dette sker ved at øge deres faglige kompetencer viabrug af disse nye og forbedrede metoder til at møde og drage omsorg for beboerne.

Projektets undersøgelsesspørgsmål lyder således: Hvordan kan man viasocialpædagogisk viden om udviklingshæmning og sundhedsfaglig viden om demens udvikle social-og sundhedspædagogiske metoder, der øger trivsel og livskvalitet for mennesker med udviklingshæmning og demens?
StatusActive
Effective start/end date01/03/2331/12/25

Collaborative partners

  • Frederikshavn Kommune (Joint applicant) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • health, nutrition and quality of life