Øget vilje og faglighed i erhvervsuddannelserne

 • Koudahl, Peter (Co-researcher)
 • Hjort-Madsen, Peder (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Projektets hovedformål er, at udvikle elevernes vilje til at være i uddannelse, og at de tager (et større) ansvar for egen uddannelse. Samtidig skal projektet medvirke til at fagligheden i uddannelserne fortsat har et højt niveau, således at virksomhederne sikres den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger, og at ressourcerne til ungdomsuddannelse bliver anvendt på den mest effektive måde. Dette indebærer at projektet også har et fokus på, hvordan eleverne fastholdes i uddannelsen.
  For at undersøge dette, vil der i dette projekt være fokus på en række elementer, der alle har lærerne som omdrejningspunkt. Blandt disse elementer indgår undervisningens tilrettelæggelse, de rammer under hvilke undervisningen foregår og hvordan lærerne arbejder med at sikre elevernes motivation i undervisningen. Projektet har dermed et pædagogisk og didaktisk fokus, der vil bliver forsøgt realiseret ved gennemførelse af en række workshops for de involverede lærere.
  Ifølge projektbeskrivelsen skal det ’undersøges, hvordan der på alle niveauer arbejdes med en ny klasse’. Mercantec har udvalgt 2 afdelinger til at indgå i undersøgelsen. Disse er strategisk udvalgt på grund af deres forskellige tilgange til at arbejde med dette projekts formål. Af projektbeskrivelsen fremgår det videre, at ’der vælges en afdeling, som har problemer med at rumme de ”absolut ikke motiverede unge” og dette sammenholdes med en afdeling, der aktivt har taget fat på problemet’. Og det hedder ligeledes, at ’det er vitalt at få afdækket, hvad det er, der gør, at et lærerteam klarer sig bedre end et andet, selvom der grundlæggende er samme rammevilkår’.
  Det er desuden væsentligt at projektet ikke bare kommer med anbefalinger, men at ’den opsamlede viden omsættes til konkrete initiativer på skolen’.
  Opsummerende har projektet således fokus på lærerarbejdet i bredeste forstand og den måde det praktiseres på, og dennes betydning for elevernes motivation og vilje til at anstrenge sig for at sikre det faglige niveau og at forblive i deres uddannelse.
  StatusFinished
  Effective start/end date02/03/1530/12/16