Project Details

Description

En case i delprojektet 'Synkrone Online Læringsmiljøer' under projektet 'Læring Uden Grænser.'
Projektet er et innovationsprojekt, der skal bidrage til at udvikle et koncept for skolen i viden- og netværkssamfundet understøttet af digitale teknologier. Med afsæt i Ørestadsskolen egne værdier og filosofi vil projektet sætte fokus på den virtuelle-æstetiske dimension i skolens profil. Der arbejdes både med digitale koblinger til skolens nære omverden (f.eks venskabsklasser i andre lande, samarbejdspartnere, der ikke er beliggende i det fysiske nærområde.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1331/12/14

Collaborative partners

  • (lead)
  • Roskilde University

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.