2. Generationsudvikling af velfærdsteknologi

  • Pahus, Jytte (Co-researcher)
  • Andersen, Ane Birgitte Telén (Co-researcher)
  • Aagaard, Majbritt (Principle researcher)

Project Details

Description

Circular Co-Creation projektet – 2. generationsudvikling af velfærdsteknologi – skal skabe indsigt i brugen af udvalgte velfærdsteknologiske løsninger.
Velfærdsteknologi bidrager positivt til bl.a. at forbedre livskvalitet, lette arbejdsgange og skabe tryghed. Selv den mest simple teknologi kan indgå i komplekse samspil med brugere og omgivelser. Disse skjulte samspil kan både være en barriere og en ressource for teknologiens succes.
I projektet arbejdes der med en brugerdrevet udviklingsmodel, der kan afdække evt. skjulte samspil og barrierer og omsætte dem til konkrete indsigter og konkret viden, der kan forbedre eksisterende teknologier (samt inspirere til helt nye).
Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem virksomheder, kommuner og videnspersoner fra Aarhus Universitet og VIA University College.
Det erhvervsmæssige mål er at udvikle designguidelines, som kan indgå i de private virksomheders udviklingsplaner, og som på sigt skal føre til udvikling af bedre 2. generationsprodukter.

Det kommunale mål er, at der skal opnås kendskab og adgang til bedre produkter, som er nemmere at implementere og drifte, hvilket betyder en højere målbar gevinstrealisering.

2. generationsprojektet indeholder fire spor, hvor der i to af dem arbejdes med behovsafklaring og i to af dem tages der udgangspunkt i to konkrete produkter.
De fire spor:

Raizer fra liftup :
Raizer eksisterer i første version af produktet og der er gode erfaringer med brug i kommunerne. Men produktet er ikke på alle punkter 100% optimalt, og det er tid for udvikling af 2. generation.

Guldmann loftlift:
Produktet er veletableret og implementeret i mange kommuner. Fokus er på om videreudvikling af produktet kan understøtte en højere gevinstrealisering.
Medicinhåndtering:
De produkter der allerede nu findes er kun en del af løsningen på den bredere udfordring omkring håndtering af medicin. Det handler i lige så høj grad om arbejdsmetoder, segmentering af borgere, kultur og andre forhold der spiller ind. Projektet vil udforske dette.
Intelligent velfærdsteknologi: Fokus på nye muligheder indenfor intelligent velfærdsteknologi der kan understøtte den kommunale omsorgsopgave, herunder det strategiske perspektiv (til hvad) og i forhold til brugernes accept af teknologien (hvordan). Dette emne er bl.a ønsket af SundVÆKST Netværket.

StatusFinished
Effective start/end date01/04/1731/10/17