3D projektet - Design, didaktik og digitalisering

  Project Details

  Description

  Projektet "Design, didaktik og digitalisering - 3D", er et tiltag, som har til formål, at udvikle og understøtte læring ved at skabe didaktisk sammenhæng mellem indretning og digitale teknologier.
  Der er etableret et Eksperimentarium på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, hvor studerende og undervisere arbejder med at udvikle og skabe disse sammenhænge ved at eksperimentere med fysisk indretning og digitale teknologier med det formål at skabe nye struktureringer og fysiske organiseringer i undervisningsområdet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1331/07/15

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.