Project Details

Description

I forbindelse med den nye folkeskolereform, hvor motion og bevægelse er blevet indført har skolerne mødt nogle udfordringer.
For at imødegå disse praksisnære udfordringer vil projektet tage udgangspunkt i den praksis, som skal føre tiltagene ud i livet. Igennem innovative processer skal projektet, med udgangspunkt i de udfordringer skolerne har omkring de 45 mi-nutter motion og bevægelse om dagen, lige fra mangfoldighed i elevsammensæt-ningen til nedslidte faciliteter og til pædagoger og lærere, der har svært ved at se sig selv udføre denne konkrete opgave, komme med løsninger på at implemente-re de 45 minutters motions og bevægelse om dagen. For at komme frem til de nye løsninger, er det afgørende at kigge fremad, søge viden og ”ikke viden” fra de involverede (her tænkes primært lærerne og pædagogerne samt skolernes ledelse men også eleverne og andre med tilhørsforhold til skolerne, f. eks det frivillige foreningsliv og forældreråd mv. ).
Formålet er at skabe helt nye innovative løsninger på de udfordringer praksis op-lever. De innovative løsninger har til hensigt at være værdiskabende for elever, lærer, pædagoger og ledelsen når de 45 minutters motion og bevægelse skal im-plementeres.
StatusFinished
Effective start/end date14/04/1401/10/14

Keywords

  • user driven innovation