Project Details

Description

Indsatsen adresserer den strategiske prioritet: "Engagerende undervisning".
Projektet løber over fem semestre og inkluderer undervisere på 6 uddannelser: lærer-, pædagog-, sygepleje-, socialrådgiver-, ernæring & sundhed- samt administrationsbacheloruddannelsen.
Med indsatsen videreudvikles og revideres e-læring i Professionshøjskolen Absalon gennemgribende - både som organisering, som didaktik og som underviseridentitet og -kompetencer med henblik på et markant kvalitetsløft baseret på fælles Absalon-standarder.

Målet er således:
• At kvaliteten af de it-didaktisk design styrkes – herunder at der arbejdes med fælles designkriterierne for it-didaktiske design
• At der opbygges en organisering omkring e-læring der sikrer systematisk udvikling, videndeling samt anvendelse af designs både i det aktuelle projekt og fremadrettet.
• At underviseridentitet og -kompetencer som e-læringsunderviser styrkes

Indsatsen adresserer endvidere E-didaktisk kompetenceudvikling blandt underviserne gennem opbyggelse af en forpligtende og systematisk vidensdelende og -udviklende praksis om e-læring i uddannelserne.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1731/12/19