Project Details

Description

Projektets formål er at undersøge, om udnyttelse af kørestolen som fysisk platform for sensorer giver bedre data om brugerens aktivitet end eksisterende platforme. Det vil også blive undersøgt, hvordan disse data præsenteres for brugeren, så hans/hendes aktivitetsniveau påvirkes i en sundhedsfremmende retning.

Nogle spørgsmål, som vi planlægger at undersøge, er:

1) Hvilke data kan registreres, hvis kørestolen anvendes som platform?

2) Er disse data i så fald mere relevante end data fra eksisterende platforme

3) Hvordan præsenteres disse data for brugeren?

4) Hvilke metoder kan anvendes til pålidelig transmission af data fra sensorerne?

5) I hvilket omfang er realtids-kommunikation på platformen muligt, f.eks. fra sensorer til dataopsamlingsenheder?
StatusFinished
Effective start/end date01/07/1831/12/20

Keywords

  • activity
  • disabled
  • movement
  • programming
  • technology, engineering and IT
  • product development