Adgang til Vandbehandlingsdata: MERKUR – En fælles web-baseret platform

Project Details

Description

En ny fælles web-baseret platform – MERKUR – er netop blevet lanceret. Visionen for dette projekt er at udvide datagrundlaget yderligere, udbygge databasen og fortolke resultaterne. Derefter skal behovet for nye produkter og ydelser identificeres i samarbejde med virksomheder og forsyninger.

1. Udvidelse at datagrundlaget: Indsamling af yderligere vandbehandlingsdata fra en række forsyninger i Danmark med særlig fokus på at forøge repræsentation af vandværker med trykfiltre.
2. Databaseudvikling: Videreudvikling af Merkur-databasen. Databasen skal skifte til en blivende platform, der åbner mulighed for kobling til andre databaser
som fx DANVAs benchmarkings database eller Jupiter databasen. Desuden forberedes databasens struktur til at favne en større variation i vandbehandlingsanlæg, fx avanceret vandbehandling såsom blødgøring og kulfiltrering. Eksisterende data overføres til den nye platform.
3. Fortolkning og formidling: De mange tusinde indsamlede vandbehandlingsdata fortolkes. Der udvikles flere grafer til formidling af data. Der sikres adgang til data/grafer til hele vandbranchen. På basis af fortolkningen tilpasses listen over de vigtigste performance indikatorer og ”best practice” indenfor vandbehandling beskrives.
4. Nye teknologiske løsninger: I et samarbejde mellem forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner identificeres nye produkter og ydelser, der er vigtige for en forsyning at opnå ”best practice”. Teknologiske løsninger, som ikke findes i dag, kan omfatte sensorer, automatiserede styring, modeller, design og drift af behandlingsanlæg, mm. Der lægges vægt på løsninger, der løser væsentlige udfordringer for et stort antal forsyninger og som kan udvikles og sælges på markedet med danske kompetencer.
StatusFinished
Effective start/end date23/11/2130/10/23

Keywords

  • technology, engineering and IT