Afdækning af undervisningspraksis i naturfagene i grundskolen

 • Krogh, Lars Brian (Principle researcher)
 • Müller Kristensen, Rune (Principle researcher)
 • Hald, Marianne (Co-researcher)
 • Negendahl, Kim (Co-researcher)
 • Jensen, Frank (Co-researcher)
 • Hedegaard Rasmussen, Margrethe (Co-researcher)
 • Andersson, John (Co-researcher)

Project Details

Description

Der er tale om et strategisk forskningsprojekt i regi af NAFAs Center of Excellence in Science Education (CESE). Som sådan er det et samarbejde mellem DPU og VIA, med inddragelse af medspillere på de øvrige UC'er. 

Projektet skal levere viden om, at hvad der faktisk sker i naturfagsundervisningen på forskellige klassetrin i grundskolen. Netop denne klassenære viden blev efterspurgt i et nyere Delphi-studium om behovene i det danske naturfagsdidaktiske felt (Krogh, Dolin, & Petersen, MONA-2022-2).

Konkret indsamles der empiri ind fra en 2., 4., 6. og 8. klasse på 12 skoler, som alle har deltaget i TIMSS og ellers udgør et diverst sample. Empirien indsamles vha. struktureret observation, lærerinterviews og en elevsurvey. Metodisk er der et særligt fokus på at udvikle et redskab til struktureret observation af væsentlige dimensioner af naturfagsundervisningen. Det aktuelle observationsredskab baseres på en udfoldning og tilpasning af 2. generations kultur-historisk aktivitetsteori (CHAT, Engeström, 1987) til den danske skolekontekst. 

VIA er tovholder og primus motor på den kvalitative del af undersøgelsen.Short titleAfdækning af praksis
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2201/05/24

Collaborative partners

 • The Danish University of Education
 • University College of Nothern Denmark
 • UCL University College
 • University College South Denmark
 • University College Absalon
 • Aarhus University (lead)

Keywords

 • natural science