Affective disorders: eliminate WArning signs And REstore functioning

  • Vinberg, Maj (Principle researcher)
  • Decker, Lone (Co-researcher)
  • Schwarz, Rasmus (Co-researcher)
  • Schilling, Sara (Co-researcher)
  • Buhl-Wiggers, Thomas (Co-researcher)

Project Details

Description

Målgruppen er patienter med affektiv lidelse (tilbagevende depression eller bipolar lidelse). Formålet er at forbedre patienternes funktionsevne, så evnen til at mestre hverdagen og livskvaliteten øges. Gennem en omfattende 360 graders undersøgelse og intervention understøttes den enkeltes mulighed for at leve et meningsfuldt liv med så stor selvstændighed som muligt. Behandlingsmanualen definerer et helhedsorienteret og tværfagligt forløb, der forener psykiatriske og ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber og interventionsmetoder. Effekten af behandlingen vurderes på baggrund af et randomiseret kontrolleret studie.
AcronymAWARE
StatusFinished
Effective start/end date01/11/2030/10/23

Collaborative partners

  • Psykiatrisk Center Nordsjælland (lead)
  • Region Hovedstadens Psykiatri (Project partner)