Afvandingsteknikker

Project Details

Description

Kompendiet beskriver metoder til afvanding af parcelhuse og parcelhusgrunde. Der beskrives metoder til afvanding af tage med hældning og flade tage, herunder dimensionering af tagrender og nedløb. I kompendiet er et eksempel på dimensionering af regnvandsledninger fra parcelhusgrund.
Der beskrives krav til forskellige brønde og rør, herunder størrelser, lægningsdybde og fald på rør. I kompendiet er en beskrivelse af de forskellige metoder til LAR (lokalafledning af regnvand), herunder grønne tage, faskiner, regnbede m.m. Bagerst i kompendiet er vist en plantegning og en snittegning på, hvordan man kan afvande en parcelhusgrund.

Layman's description

Kompendiet beskriver metoder til afvanding af parcelhuse og parcelhusgrunde. I kompendiet vises dimensionering af tagrender, nedløb og regnvandsledninger. Der beskrives forskellige metoder til LAR (lokalafledning af regnvand), herunder grønne tage, faskiner, regnbede m.m. Bagerst i kompendiet er vist en plantegning og en snittegning på, hvordan man kan afvande en parcelhusgrund.
Short titleAfvandingsteknikker
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1730/06/17

Keywords

  • construction, environment and energy