Project Details

Description

Projektet er kvalitativt og eksplorativt. Dets formål er at undersøge hvordan AI kan integreres som redskab for ordblinde elevers skriveudvikling på HF. Vi er nysgerrige på, hvilken didaktisk tilgang, der skal anvendes i denne sammenhæng, og vi vil undersøge, hvordan eleverne oplever brugen af AI i undervisningen, samt hvordan lærerne vurderer AI som et skriveredskab for denne elevgruppe. Projektet bygger på en iterativ metode, hvor en vekselvirkning mellem afprøvning af didaktiske tilgange ude i klasserne og erfaringsudveksling og vidensdeling blandt lærerne vil danne grundlaget for projektet.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/24

Keywords

  • learning, educational science and teaching