AiRO - Adaptiv it-baseret børnestavning med oplæsningsstøtte – en tidlig indsats for børn i Risiko for Ordblindhed

  • Engmose, Stine Fuglsang (Principle researcher)
  • Juul, Holger (Co-researcher)
  • Juel, Peter (Co-researcher)
  • Pal, Stefan (Co-researcher)

Project Details

Description

AiRO har som formål, at flere elever i 0.-1.kl. i risiko for ordblindhed kommer i gang med tidlig stavning og læsning og udvikler funktionel læsefærdighed uafhængigt af skolens ressourcer. AIRO skal bygge på og udvide forskningsresultater og teknologien fra den træningsundersøgelse, der indgik i mit ph.d.-projekt (engmose, 2019).

Key findings

Udvikling af specialdesignet talesyntese
Udvikling af AiRO prototype
Afprøvning af effekt blandt børn i risiko for ordblindhed
Short titleAiRO
StatusFinished
Effective start/end date20/08/2001/01/22

Keywords

  • product development

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.