Aktionslæring med fokus på elevinddragelse og inkluderende læringsfællesskaber, A.P. Møller projekt

Project Details

Description

Der gennemføres aktionslæringsforløb på Marstal Skole i hele projektperioden (fra efteråret 2021 til og med efteråret 2023), hvor alle medarbejderne skiftevis arbejder i årgangsteams (forår) og fagteams (efterår).
Alle medarbejdere gennemfører 5 aktionslæringsforløb i projektperioden (et aktionslæringsforløb per halvår) fordelt på 3 aktionslæringsforløb i årgangsteam og 2 aktionslæringsforløb i fagteam.
Ledere og ressourcepersoner indgår i medarbejdernes aktionslæringsforløb som facilitatorer af læreprocesser på fag- og årgangsteam.

Layman's description

Aktionslæringsforløb med fokus på elevinddragelse og inkluderende læringsfællesskaber
Short titleSkoleledelse og aktionslæring
StatusActive
Effective start/end date04/08/2120/12/23