Aktivitetsønsker for ældre mænd fra etniske minoriteter

Project Details

Description

Kvalitativt forskningsprojekt med interview med 13 ældre mænd fra etniske minoriteter; Tyrkiet, Bosnien og Sri Lanka, bosiddende i Randers, i alderen 50 - 75 år.
De ældre mænd fra etniske minoriteter lever et stille og roligt liv, med familien og det tidligere hjemland som omdrejningspunkt, og mange af mændene kom i en etnisk/national klub.
Hverdagene ligner meget ældre danske mænds. Mændenes aktivitetsønsker i det offentlige rum var beskedne og ikke særlig klare, men de ville gerne høres. Mændene synes at ønske mandlige aktivitetsfællesskaber, hvor de kan bekræftes som mænd. For en del af de ældste mænd var manglende dansk sprog en barriere for aktivitet udenfor hjemmet, eks. værkstedsaktivitet med danske mænd.
Vi vurderer, at de ældre mænd mangler position, sociale relationer og anerkendelse for at føle sig hjemme i det danske samfund.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/0501/12/07

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Randers Kommune (Project partner)
  • Metropol EVU (Project partner)

Keywords

  • elderly
  • activity
  • occupational therapy
  • men

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.