Project Details

Description

I projektet udvikles og afprøves 20 intensive science-uger i 5 fritidsklubber, som samlet involverer 500 børn. Børnenes deltagelses sikres ved, at aktiviteterne etableres i fritidsklubbernes populære værksteder, som dagligt samler en fast gruppe børn. Aktiviteterne tager afsæt i børnenes kultur, og science kobles herved til børnenes identitet fremfor at fremstå som noget fremmed. Kvaliteten i projektet understøttes af et partnerskab og en projektgruppe, der består af forskere og praktikere med speciale indenfor hhv. science-pædagogik og fritidspædagogik. Der udvikles undervisningsmateriale, som implementeres i projektpartnernes – FriRUM Lab, Ungdomsringen, UCL erhvervsakademi og professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalons – undervisnings- og formidlingsaktiviteter, herunder i grunduddannelsen og i efter- og videreuddannelser på pædagoguddannelsen. Via projektets interventioner i praksis og uddannelse er målet at udvikle, afprøve og udbrede børnekulturelle science-aktiviteter designet til fritidspædagogik og derved nå ud til nye børnegrupper og styrke deres science-kapital.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2301/12/26

Collaborative partners

 • UCL University College
 • Klubben Byskovvej
 • Antvorskov SFO
 • Engvadgård Fritids- og Ungdomsklub
 • Byskovskolen SFO
 • Undløse SFO
 • Ungdomsringen
 • FRIRUM
 • (lead)

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • children and youth
 • aesthetics, design and media