ALL. (AnimatedLearningLab)

Project Details

Description

ALL er en udviklingsafdeling der beskæftiger sig med animation/læring/formidling.
ALL er en del af videncentret for Animation under TAW (the Animation workshop) VIA University College.
ALL arbejder sig specielt ind i problematikker omkring lærnig, kreativitet og produktionsorienterde undervisning i skolesystemet på alle niveauer.
Inklution, specialundervisning og læringsstrategier har haft fokus i mange af aktiviteterne.
ALL tager initiativer til internationale som nationale projekter,og har samarbejder med folkeskoler, fritidsorsninger, kommuner, universiteter, ministerier, ect.
Igang værende projekter:
Animation i skolen i samarbejde med Mærsk fonden og Viborg Kommune.
VAF (viborg animations festival) i samarbejde med Viborg kommune
ALL overtager CAP´s (center for animationspædagogiks) aktiviteter.
Af aktiviteter kan nævnes:
Animated Science. Et Life long learnig projekt. www.animatedscience.dk
Animated Literacy.Et Life long learnig projekt.www.animatedliteracy.eu
Animeret til læsning. Et samarbejde med Nationalt Center for Læsning.
Lærerkurser for Vejle og Struer kommune.
StatusActive
Effective start/end date01/01/15 → …

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aalborg University (Project partner)
  • PsykologCentret i Viborg (Project partner)
  • Viborg Kommune (Project partner)

Keywords

  • cooperative learning

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.