Project Details

Description

BUPL Aarhus, FOA Aarhus, VIA University College (VIA UC), Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune (MBU) har indgået en alliance om realiseringen af det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune.
Som led i alliancen laves et forskningsprojekt, der undersøger realiseringen af det pædagogiske grundlag og hvordan dette understøttes og translateres i styringskæden, samt hvordan pædagogerne kan bringe deres faglighed i spil og udvikle den i relation til realiseringen.
StatusActive
Effective start/end date01/10/1931/12/24

Collaborative partners

  • BUPL (Project partner)
  • FOA (Project partner)
  • Aarhus Kommune (Project partner)
  • SOSU Østjylland (Project partner)
  • VIA (lead)

Keywords

  • daycare institutions
  • preschools

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.