Analyse af en potentiel ny biomarkør for inflammation i blodkarrene.

Project Details

Description

Vi har påvist at et 12-ugers superviseret, specialiseret fysisk (SSF) træningsprogram er fordelagtigt for hjertepatienter i forhold til at dæmpe inflammationen og mindsker dermed sandsynligvis risikoen for at udvikle et nyt hjerteinfarkt. Det intensiverede SSF program havde større inflammationsdæmpende effekt sammenlignet med det konventionelle 8-ugers SSF træningsprogram som patienter, henvist til SSF genoptræning i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, blev tilbudt med projektets opstart (1). I dag tilbydes patienterne det intensiverede 12-ugers program.

Gennem projektet har vi erfaret, at der var et meget stort frafald af patienter i løbet af de 8 uger som programmet varede. 42% af de patienter som blev henvist til det konventionelle 8-ugers SSF program gennemførte det ikke (2). Det er yderst problematisk, da fysisk træning er signifikant associeret med lavere mortalitet og morbiditet for hjertepatienter. Vi har erfaret at det er vigtigt for patienterne at få et kvantitativt mål for effekten af deres træning. Det motiverer dem til at forsætte. (Se eventuelt ovenstående citat). Traditionelle markører som vægt, blodlipider og blodtryk er ikke følsomme nok og er utilstrækkelige markører i forhold til risiko for at udvikle et hjerteinfarkt. Konditionsforbedring er vanskelig og omkostningsfuld at måle, da det kræver en test hvor både iltoptagelse, carbondioxid udskillelse, puls, ilt saturation og EKG måles under belastning. Der er derfor forsat brug for nye markører til at følge hjertepatienters risiko for at udvikle et nyt infarkt. En ny potentiel markør er sVCAM1.

Inflammationsnedsættelsen er blevet vurderet ved brug af et panel af inflammationsmarkører, som kan relateres til den generelle inflammation i kroppen og studiet påviste en signifikant nedsættelse af flere af de generelle inflammationsmarkører. I forhold til at forstå de inflammationsdæmpende mekanismer i detaljer og komme spørgsmålet nærmere hvorvidt ECR programmet sænker risikoen for et nyt hjerteinfarkt er det nødvendigt at studere karinflammationen og ikke kun den generelle inflammation i kroppen. Dette vil vi gøre ved at koncentrationsbestemme sVCAM1 i de allerede indsamlede plasmaprøver for de hjertepatienter, som har deltaget i det oprindelige studie.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1631/12/16

Keywords

  • disease, health science and nursing