Analyse af gode eksempler på kommuners arbejde med børns teknologiforståelse og integration af teknologi i læringsmiljøerne på dagtilbuds- og skoleområdet

Project Details

Description

Future Classroom Lab under Københavns Professionshøjskoles (KP) - Institut for Didaktik og Digitalisering undersøger, indsamler og videreformidler gode eksempler på kommuners pædagogiske arbejde med integration af teknologi i institutions- og skolelivet.
FCL/KP udarbejder et teoretisk rammeværk med henblik på at analysere og vurdere kommunernes indsats og samspillet i hele styrings- og ledelseskæden (kommunalpolitisk niveau, forvaltningsniveau, skoleledelsesniveau og praksisniveau) i forhold til at understøtte det pædagogiske arbejde med børns teknologiforståelse og integration af teknologi i læringsmiljøerne.
KPs opgave er at undersøge og analysere hvordan strategiske kommunale tiltag udmønter sig i den pædagogiske praksis, dvs. undersøge de forskellige aktører i ledelseskædens fortolkning af de strategiske indsatser samt undersøge hvilke komponenter, der skal være til stede for at lykkes med at forankre således, at ledelse og praktikere i dagtilbud og skoler oplever et medejerskab og at indsatserne er meningsfulde ift. det pædagogiske arbejde. Dette vil ske gennem interviews med aktørkæderne i den enkelte kommune.


StatusFinished
Effective start/end date03/09/1828/06/19

Collaborative partners

  • Kommunernes Landsforening (lead)