Anbragte børn og unges blik på velfærdsprofessionelle - særligt socialrådgivere og socialpædagoger

Project Details

Description

UCL skal udvikle uddannelse, forskning og praksis. Ambitionen med nærværende projekt er dels gennem forskning, at belyse en vigtig socialfaglig problemstilling, og dels at udvikle socialrådgiverstuderendes forskningskompetencer ved, at 4-6 socialrådgiverstuderende, i forbindelse med deres bachelorprojekt, indskrives som medforskere i et projekt om anbragte børn og unges blik på socialrådgivere og øvrige velfærdsprofessionelle. De 4-6 studerende (svarende til to grupper studerende), skal selv lave bachelorprojekter, men samtidig skal de også bidrage til yderligere dataindsamling og almindelig forskningsdrift, herunder indgå i faglig dialog med forskningsgruppens medarbejdere. Undertegnede projektleder påtager sig endvidere en forskningsmentorrolle for de 4-6 studerende.
Forskning i anbragte børn og unges levevilkår er begrænset. Hovedvægten af den relativt begrænsede forskning angår primært afdækninger af, hvordan livs- og risikobetingelser har sammenhæng med anbragtes livschancer. Anbragte børn og unge bliver hermed objekt for en forskning, som har bidraget med viden om en betydelig sammenhæng mellem turbulente livsbetingelser og forringede livschancer. Med udgangspunkt i den forskning, men med en ambition om at vende forskningsblikket væk fra anbragte børn og unge, og over mod de velfærdsprofessionelle, og særligt socialrådgiveren, vil nærværende projekt undersøge, hvordan nuværende og tidligere anbragte børn og unge har oplevet de velfærdsprofessionelle (særligt socialrådgivere), de har mødt i forløb med velfærdssystemet.
Med udgangspunkt i den problemstilling arbejdes der i første fase af projektet med følgende problemformulering: Hvordan oplever nuværende og tidligere anbragte børn og unge de velfærdsprofessionelle (særligt socialrådgivere), som de har kontakt med? I forlængelse heraf ønskes der beskrivelser af særligt gode og dårlige oplevelser. Afslutningsvis afdækkes, hvilke indsatser og initiativer som nuværende og tidligere anbragte vurderer kan være nyttige at implementere.

Layman's description

Forskning i anbragte børn og unges levevilkår er begrænset. Hovedvægten af den relativt begrænsede forskning angår primært afdækninger af, hvordan livs- og risikobetingelser har sammenhæng med anbragtes livschancer. Anbragte børn og unge bliver hermed objekt for en forskning, som har bidraget med viden om en betydelig sammenhæng mellem turbulente livsbetingelser og forringede livschancer. Med udgangspunkt i den forskning, men med en ambition om at vende forskningsblikket væk fra anbragte børn og unge, og over mod de velfærdsprofessionelle, og særligt socialrådgiveren, vil nærværende projekt undersøge, hvordan nuværende og tidligere anbragte børn og unge har oplevet de velfærdsprofessionelle (særligt socialrådgivere), de har mødt i forløb med velfærdssystemet.

Key findings

Viden om nuværende og tidligere anbragte unges opfattelse af socialrådgivere og socialpædagogers praksis. Denne viden skal anvendes til at forbedre praksis ved anbringelser
Short titleAnbragtes blik
AcronymBLIK
StatusActive
Effective start/end date15/08/2331/12/24

Keywords

  • socially endangered youth
  • aftercare
  • youth in care
  • social counseling
  • socially endangered children
  • neglect
  • children in care
  • out-of-home placement
  • social exclusion