Anbringelse eller ej – Om kommunale beslutninger om børn på kanten af anbringelse, og hvilken betydning retsgrundlag har i lyset af lokale standarder og metodekrav

Project Details

Description

Analysen viser, at beslutninger om anbringelser følger tre generelle og 9 mindre beslutningsregler. De er på den ene side er begrundet i lov, kommunal styring og sagsbehandleres kompetencer. Og rummer på den anden side bias – altså muligheden for at tage fejl.
Undersøgelsen er tilrettelagt i følgende trin:
• Seks interviews med sagsbehandlere og ledere i de to kommuner
• Observationer af 18 møder, i alt 86 timer med 108 sagsdrøftelser mellem sagsbehandlere, ledere, kolleger, børn/familier og samarbejdsparter.
• Analyse af 14 sager på kanten af anbringelse i de to kommuner
• Interview i tre fokusgrupper om de foreløbige resultater i de to kommuner
Undersøgelsen er en videreførelse af resultater fra Den Svære beslutning (Svendsen, Ebsen, Ejrnæs, Bengtsson, & Gørtz, 2017). Der er publiceret foreløbig to artikler fra projektet, og det er præsenteret på den europæiske konference for forskning i socialt arbejde (ESWRA) i 2021 (Magnussen & Svendsen, 2018; Svendsen, Ebsen, Jørgensen, & Thomsen, 2020). Der forventes udgivet en bog i efteråret 2021.
Short titleBeslutninger op til anbringelse
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1701/02/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.