Andenordensdidaktiske potentialer for dialogisk undervisning i lærerstuderendes oplevelser med og i sang(e)

Project Details

Description

Som en del af det overordnede projekt "InDi - Inclusive Dialogue" søger dette lokale projekt at afdække, hvordan mødet med en æstetisk genstand, i dette tilfælde sang(e), kan danne afsæt for udvikling af og refleksioner om dialogisk undervisning med udgangspunkt i de studerendes oplevelse af sang og tekst.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/26

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (lead)