Anerkendelse i professionel praksis fra begreb til handling - en undersøgelse af udviklingshæmmedes inklusion på arbejdsmarkedet

Project Details

Description

Formålet med projektet er beskrive, hvordan anerkendelsesbegrebet opleves og realiseres i mødet mellem udviklingshæmmedes og fagprofessionelle og i forhold til de udviklingshæmmedes inklusion på arbejdsmarkedet. Endvidere vil et specifikt nedslagspunkt i projektet være at undersøge, hvordan udviklingshæmmedes anerkendelse konkret kan øges ved at skabe en let tilgængelig information om tillægsprotokollen til FN´s Handicapkonvention.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Udviklingshæmmedes Landsforbund (Project partner)

Keywords

  • inclusion
  • social work practice

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.