Angst og utryghed hos borgere med svær KOL – et observationsstudie af, hvordan disse fænomener kommer til udtryk hos borgeren, og hvordan fænomenerne imødekommes blandt sundhedsprofessionelle i det kommunale tilbud.

Project Details

Description

På baggrund af projektet "Angst og utryghed hos borgere med svær KOL, som baserer sig på data fra kvalitative interviews,
ønsker vi at udføre et observationsstudie mhp at undersøge, hvordan sammenhængen er, imellem det, der kommer til udtryk verbalt i interviewene, og det der viser sig i praksis i relationen mellem borgeren med KOL og de sundhedsprofessionelle.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2131/12/22

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • disease, health science and nursing