Anvendelse af fejlrate som udtryk for intensitet ved balancetræning

Project Details

Description

Balancetræning er en vigtig og hyppig anvendt interventionsform i fysioterapeutisk rehabilitering, der fokuserer på at forbedre stand- og gangfunktion. Kompleksiteten af balancetræning bevirker, at det er vanskeligt at finde generiske udtryk for intensiteten af træningen. Et sådant intensitetsbegreb savnes, når anbefaling skal beskrives i guidelines for balancetræning samt ved beskrivelse af principper for dosering af træning.
Til sammenligning med det manglende intensitetsbegreb ved balancetræning kan nævnes det veldefinerede intensitetsbegreb RM (repetition Maximum) anvendt ved styrketræning. RM udtrykker hvor stor belastning der trænes med relativt til personens styrkekapacitet uden angivelse af vægten, der løftes. Ved balancetræning savnes tilsvarende et udtryk for hvor udfordrende en øvelse er relativt til personens balancekapaciteten uden beskrivelse af øvelsen.

Projektets sigter mod at afdække begrebet 'Intensitet' i balancetræning.

Projektet søger at afdække om monitorering af antal fejl (fejlrate) i en balanceudfordrende motorisk opgave kan anvendes som et reproducerbart udtryk for sværhedsgrad af en opgaven.
Er dette tilfældet, så vil projektet endvidere undersøge, om fejlraten også kan anvendes, som et udtryk for intensitet af balancetræning, der er klinisk anvendeligt i sammensætning og justering af øvelsesprogrammer.
StatusActive
Effective start/end date01/10/2031/08/22

Keywords

  • neurorehabilitation