Arbejdsfastholdelse af folk med livstruende sygdom (AFS-projektet)

  Project Details

  Description

  AFS-projektet er et 5-årigt forskningsprojekt, der indeholder 5 delstudier. Projektet startede i efteråret 2015. Det har to foci: hjertepatienter og cancerpatienter. De 5 delstudier køres på begge "grene" og køres som parallelle eller serielle forløb, afhængig af, hvad der kan lade sig gøre rent økonomisk og organisatorisk. De 5 delstudier udgøres af: et pilotstudie (rehab-forløb med en spørgeskema-del og fokusgruppe interviews), et oversigtsstudie, et registerbaseret studie samt et RCT-studie. De 4 første delstudier har til formål at generere viden til at konstruere en intervention, som afprøves i RCT studiet.
  Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Videncenter for Palliation og Rehabilitering (REHPA), Marselisborg Centret og Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1531/12/17

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.