Arbejdsgiveres erfaringer med ansættelse og fastholdelse af personer med bevægelseshandicap

  Project Details

  Description

  Personer med handicap har en lavere beskæftigelsesgrad end personer uden handicap. Den lavere beskæftigelsesgrad kan skyldes graden og typen af handicap, men kan også skyldes at arbejdsgivere er tilbageholdende med at ansætte personer med handicap. I projektet undersøger vi arbejdsgiveres erfaringer med og holdninger til at ansætte og fastholde personer med bevægelseshandicap. Undersøgelsen baseres på 20 interview med arbejdsgivere.
  Short titleBEVICA+
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/1931/12/20

  Collaborative partners

  • Aalborg University

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.