Project Details

Description

Ark Visual
Pilotprojekt 2022-23

Baggrund
Siden en revideret udgave af museumsloven trådte i kraft i 2002, har den arkæologiske virksomhed i Danmark været i kraftig vækst. Museumsloven fordrer museernes mellemkomst, når bygherrer ønsker tilladelse til at bygge og udstykke, hvilket kræver god dialog mellem museum og bygherre, som fremmes af et udbredt kendskab til museumslovens bestemmelser, begrænsninger og mulighedsrum.

I de seneste to årtier er interessen for at lede efter historiske artefakter og danefæ med detektor nærmest eksploderet, og museerne modtager hvert år mange tusinde unikke genstande på den baggrund. Også her er der behov for en god dialog mellem museum og borger.

De arkæologiske museer møder ofte myter og misforståelser, når private bygherrer kontakter det lokale museum, eller når f.eks. landmænd eller detektorfører støder på kulturarvsgenstande på dyrkede marker. Misforståelser, der kan føre til frygt for økonomiske eller tidsmæssige tab, der kan medføre tab af væsentlig kulturarv.

Formål
Med dette projekt ønsker vi at udbrede kendskabet til det arkæologiske arbejde, og hvordan man som borger eller virksomhed skal agere ift. museumsloven. Det vil vi gøre gennem to korte, animerede film, der på en pædagogisk og humoristisk måde forenkler komplekst lovstof og myndighedspraksis for en bred målgruppe. De to film skal have generel karakter og rette sig mod henholdsvis bygherrer og detektorførere.

Organisering
Projektet er et pilotprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem MMU – Midtjyske Museers Udviklingsråd og TAW – The Animation Workshop/VIA UC i Viborg. MMU’s bestyrelsesformand er tovholder på projektet i tæt dialog med Sia Søndergaard, projektleder på TAWs Science Visualization initiativ. En projektgruppe nedsættes med førnævnte samt teamleder for arkæologi ved Viborg Museum, Mikkel Kieldsen og X.

Målgruppe
Målgruppen er delt i to. For det første private virksomheder og borgere i regionen, som skal bygge en
ejendom, rejse skov, lave en solcellepark el. lign, og har brug for at navigere i museumsloven og dens bestemmelser. For det andet de mange detektorførere og landmænd, der finder kulturarvsgenstande og danefæ i jorden, og som har brug for viden om, hvordan de skal forholde sig til det.

Hovedprojekt
Pilotprojektet leder frem mod et større projekt, der potentielt folder alle museernes faglige arbejdsområder ud i en række informationsfilm af samme karakter over en årrække på 2-3 år. Hovedprojektet skal have til formål at give borgere indsigt i et statsanerkendt museums mangeartede opgaver, som oftest foregår i det skjulte for den brede offentlighed. Det kan f.eks. være film, der formidler, hvordan vi gennemfører arkæologiske udgravninger, hvordan vi konserverer malerier, hvordan vi bedriver forskning, hvordan vi producerer udstillinger mv. Kort sagt at åbne et vindue for museernes mangeartede opgaver og fremme kendskabet til vores virksomhed.

Hovedprojektet skal basere sig på erfaringerne fra dette pilotprojekt ift. filmenes karakter, receptionen heraf og ikke mindst deres effekt. På den baggrund skal der i MMU-regi forsøges at rejse et større beløb hos en eller flere fonde for realisering.


Key findings

De to film tilbydes alle 10 museer i Region Midtjylland med arkæologisk ansvar. De vælger selv, hvordan de vælger at formidle filmene på deres respektive hjemmesider og platforme på sociale medier.
StatusActive
Effective start/end date01/09/2230/12/23

Collaborative partners

Keywords

  • construction, environment and energy
  • Media, communication and languages
  • Sci- Vi Community

    Søndergaard, S., Sabra, J. B., Végső, Á. & Vistisen, P.

    01/01/1801/01/25

    Project: Development project/ Innovation