Art based coaching and theory U

Project Details

Description

Projektets arbejdsspørgsmål er hvorledes kunstbaserede metoder kombineret med ny organisationsudviklingsmetode kan bidrage til at fremme udvikling og innovation indenfor velfærdsområdet.
I fokus vil være udfordringer som pædagogiske institutioner formulerer. Disse kan være relaterede til organisation og samarbejde i institutionerne, til det professionelle arbejde med brugere og pårørende, til samarbejde med eksterne partnere – eller noget helt fjerde.
I dette projekt vil Art Based Coaching og Teori U udgøre projektets afsæt.
Art Based Coaching er en metode, der allerede bruges af undervisere og konsulenter, der arbejder med æstetisk læring, social innovation og
forandringsledelse. Metoden er baseret på kunstens iboende evne til at rumme kompleksitet og uforudsigelighed. Art Based Coaching er målrettet, tværdisciplinær og resultatorienteret.
Teori U er udviklet af Otto Scharmer, professor på MIT. Udgangspunktet for teorien er det globale behov for radikal forandring og innovation. Den introducerer metoder, hvis sigte det er at bringe mennesker i stand til at observere, kommunikere og handle i overensstemmelse med en eksisterende virkelighed uden blot at gentage fortidens mønstre.
Teori U samler anerkendte organisationsudviklingsmetoder og tilføjer redskaber til radikal og bæredygtig innovation.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1031/12/13

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aalborg University (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Time Art (Project partner)

Keywords

  • management
  • innovation
  • creativity
  • action research
  • aesthetics