ASSIST - Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

Project Details

Description

Eleverne i første klasse skal i natur/teknologi arbejde med forskellige digitale teknologier, herunder Virtual Reality(VR) og iPads. De digitale teknologier skal være med til, at understøtte den fagfaglige undervisning og være med til at gøre undervisningen mere konkret. Hensigten er, at de to deltagende skoler undervejs i projektet skal vidensdele og skabe kontakt skolerne imellem.

Lærer- og pædagogsamarbejdet bliver her et centralt perspektiv for projektet. Læreren står for den fagfaglige undervisning og pædagogen vil både være med som en del af en tolærerordning, samt stå for den understøttende undervisning hvor der støttes op om den fagfaglige undervisning. Ligeledes vil der i denne periode være to pædagogstuderende tilknyttet hver deres skole, som skal være med til at facilitere disse processer. De pædagogstuderende har på UCN modtaget undervisning i forhold til, at klæde dem på til det 21.århundredes kompetencer.

De digitale medier skal bruges til, at skabe et fælles rum for eleverne lokalt på den enkelte skole og på tværs af de to deltagende skoler. Kommunikationen via de to skoler kommer til at ske gennem blandt andet VR, skype og iPads. Det læringsdesign der bliver skabt, kommer til at danne rammen omkring det assisterede perspektiv, hvor læring ikke kun sker individuelt, men sker ved brugen af de digitale medier og i relation til andre.

I det læringsdesign der skal skabes kommer eleverne kommer til, at være assistenter for hinanden på tværs af de to skoler hvor de fx skal guide hinanden rundt og fortælle om deres lokalsamfund.
Short titleASSIST
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1701/08/18