At gøre højskole for børn - Et antropologisk feltarbejde drevet af eksplorativ metode.

Project Details

Description

Dette forskningsprojekt tager afsæt i et antropologisk feltarbejde foretaget på Aarhus Børnehøjskole i hjertet af Aarhus i efteråret 2020.

Projektet indeholder to grundlæggende spor. Første spor har gennem eksplorative etnografiske metodegreb, som deltagerobservation og uformelle samtaler med de tilstedeværende børn og voksne til formål at undersøge, hvordan børn og unge i alderen 7-13 bliver til, opdrages og dannes i højskoleregi i vekselvirkning med hinanden og de frivillige voksne, der varetager undervisningen på stedet.

Projektets andet spor undersøger grundlæggende stedets pædagogik, når den kommer til syne i mødet mellem børnehøjskolens værdigrundlag, de frivillige voks-nes tilgang til og udførsel af stedets aktiviteter og bør-nenes reaktion og forståelse. Jeg er interesseret i at forstå, hvordan stedets ofte uuddannede frivillige forstår, tilrettelægger og praktiserer former for tilsyneladende ustruktureret didaktik, pædagogik og læringsforståelse på de kurser som stedet udbyder.

Layman's description

Dette projekt undersøger hvordan frivillige voksne underviser børnene på Aarhus Børnehøjskole uden nødvendigvis at have nogle pædagogiske forudsætninger for at indgå i de pædagogiske relationer med børnene på stedet.

Key findings

Forventede resultater
Projektet forventer at afstedkomme grundige antropologiske og sociologiske analyser af hvordan børn dannes i en højskolekontekst, og af hvordan stedets pædagogik og didaktik bliver til og forvaltes i samarbejdet med stedets frivillige og ikke nødvendigvis pædagogiske personale
Short titleAt gøre højskole for børn
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • Aarhus Børnehøjskole (lead)

Keywords

  • social work

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.