At skabe sammen med børn

  • Boysen, Mikkel Snorre Wilms (Principle researcher)
  • Germansen, Mette Højby (Co-researcher)
  • Mundt, Nanna (Co-researcher)
  • Thilemann, Martin (Co-researcher)
  • Løth, Katrine Louise Gellert (Co-researcher)

Project Details

Description

I projektet forsøges på forskellige måder at arbejde kreativt på tværs af et børneperspektiv og et voksenperspektiv. Formålet er at udvikle modeller for hvorledes voksne kan indgå på ligeværdige måder sammen med børn uden at overtage agendaen. Projektets resultater sammenfattes blandt andet i en bog om æstetik, der udgives på Akademisk Forlag i 2020. Et resultat af projektet er ligeledes spillet 'Giant world of monsters', der er udviklet sammen med børn fra Marievangsskolen. Pædagogstuderende spiller en central rolle i projektet.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1801/01/21

Collaborative partners

  • Klubben Byskovvej
  • Marievangsskolen
  • University College Absalon (lead)

Keywords

  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.