At være pårørende under coronakrisen til en patient i specialiseret palliativ behandling

Project Details

Description

Vi ved, at det kan være belastende at være pårørende til en patient i behov for lindrende behandling. Corona-krisen har yderligere medført restriktioner i samværsmuligheder i familien og i kontakten med sundhedsprofessionelle. Vi vil derfor undersøge, hvordan pårørende til patienter i behov for lindrende behandling oplever samværet med familiemedlemmet og kontakten til sund-hedsprofessionelle under Corona-krisen.
Vi har telefoninterviewet 15 pårørende (partnere, mødre, voksne søskende, barnebarn).
Projektet er del af et større projekt, hvor vi også har undersøgt, hvordan det er at være patient i specialiseret palliativ behandling under coronakrisen.
Projektet foregår i samarbejde med professor Hanne Konradsen og afdeling for lindrende behandling, Herlev/Gentofte Hospital.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/2031/08/22

Collaborative partners

  • Dietetics and Clinical Nutrition Research Unit, Herlev and Gentofte University Hospital, Herlev (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.