Att TRAPPA: bygga en kommunikativ trappa: grannspråk som mål och resurs i förstaspråksämnet

Project Details

Description

Projektet Att bygga en kommunikativ trappa: grannspråk som mål och resurs i förstaspråksämnet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med Nordplus Nordens språk som huvudfinansiär. Projektet i sin helhet syftar till är att i tätt samarbete mellan lärarutbildare och verksamma lärare i Danmark, Norge och Sverige utpröva en undervisningsmodell som på begränsad undervisningstid systematiskt bygger upp grundskoleelevers grannspråkskunskaper i trappsteg: från läsförståelse via hörförståelse till muntlig interskandinavisk interaktion. Utprövningen ska leda till dels didaktiskt material som stärker skolelevers kompetens i och intresse för grannspråken, dels publikationer som kan användas i lärarutbildningen. Båda delarna ska gynna en sammanhållen grannspråksundervisning med tydlig progression, där kommunikation på och om grannspråk samtidigt fungerar som en resurs i förstaspråksämnet.
Short titletrappa: bygga en kommunikativ trappa
StatusActive
Effective start/end date02/01/2330/06/24

Collaborative partners

  • University of Dalarna (lead)
  • Western Norway University of Applied Sciences

Keywords

  • learning, educational science and teaching