Autogenereret opgavefordeling og tolkningsforslag ved thyreoideaskintigrafi

Project Details

Description

Software udvikles som kan genkende typiske mønstre og sortere patienter efter sværhedsgrad. Desuden levere et tolkningsforslag. Case er Thyreoideaskintigrafi.
Lægerne skal herved kunne fokusere indsatsen på de patienter, hvor deres indsats gør størst forskel.
Software udvikles i samarbejde mellem VIA University College og Nuklear medicinsk afdeling i Vejle ved Sygehus Lillebælt.
Det er et mål at projektets løsning udbredes til andre afdelinger og sygehuse i Region Syd.

Key findings

Software som kan levere et tolkningsforslag for en thyreoideaskintigrafi (billede af skjoldbruskkirtlen).
Præsentationer på ekstern konference og relevante afdelinger på Region Syds sygehuse.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt (Project partner) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.