Automatisering af sagsbehandling i Statsforvaltningen

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er at undersøge, hvordan de i Statsforvaltningen administrativt ansatte sagsbehandleres faglighed påvirkes af, at man på ægteskabsområdet har automatiseret dele af sagsbehandlingen.
  Short titleAutomatiseret sagsbehandling
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1701/07/18

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.