Project Details

Description

Reformen af HF-uddannelsen i 2017 har bl.a. haft som eksplicit formål at gøre den samlede uddannelse mere praksisnær og direkte målrettet mod de korte og mellemlange videregående professionsuddannelser. Således skal alle fag med reformen bidrage til elevernes konkrete viden om professionsrettede perspektiver. Projektets mål er bl.a. at understøtte dette ved en nytænkt brobygning mellem HF-eleverne på Aalborg Katedralskole og UCN udfoldet i særlig grad med fokus på UCN’s mindre kendte uddannelser. Brobygningen er konkret tænkt udfoldet som et samarbejde omkring undervisningsforløb for HF-eleverne med fokus på bæredygtighed i uddannelse og andre FN-verdensmål mellem UCN-studerende og gymnasielærere. Inddragelse af UCN’s erhvervsnetværk ses i denne sammenhæng som en styrkelse af HF-elevernes viden om også mere utraditionelle karrieremuligheder.
Derfor vil Aalborg Katedralskole og UCN understøtte gymnasieelevernes og de UCN-studerendes viden og færdigheder indenfor bæredygtighed og samskabende finde løsninger på konkrete Verdensmål.
Det er håbet, at projektet forankres i en varig, formaliseret samarbejdskultur mellem Aalborg Katedralskole, UCN og erhvervslivet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2131/07/23

Collaborative partners

  • Aalborg Katedralskole (lead)
  • Region Nord, uddannelsespulje