Bæredygtighed og læring på tværs - et praksissamarbejde mellem skoler, lærerstuderende og eksterne aktører

Project Details

Description

I skolen er der gennem de senere år kommet langt større fokus på mere aktive og motiverede arbejdsformer - bl.a. med afsæt i æstetiske læreprocesser og Åben Skole - samt et ønske om, at undervisningen understøtter en mere bæredygtig verden med afsæt i FN’s verdensmål. Sigtet med dette projekt er derfor at bringe lærerstuderende fra 3 forskellige fagområder sammen (de pædagogiske fag, dansk og samfundsfag) med henblik på at undersøge potentialet i en undervisning, der planlægges i mødet imellem de 3 perspektiver (æstetiske læreprocesser, eksterne læringsrum og bæredygtighed). Konkret vil studerende overtage klasser, hvor studerende skal afprøve æstetiske arbejdsformer ’uden for skolen’ med et indhold, der retter sig imod enten social-, klima- eller miljømæssig bæredygtighed. Den konkrete organisering er beskrevet i en lokal projektplan, og det nærmere indhold arbejder studerende med på hold og på fælles tværfaglige dage med studerende fra andre moduler.

Layman's description

Udviklingsprojektet retter sig mod tre hold lærerstuderende fra hhv. 1. og 2. årgang på læreruddannelsen i Århus, som har udviklet og afprøvet nye former for tværfaglig undervisning for elever i skolen. Undervisningen havde "Bæredygtighed" som indholdsmæssigt omdrejningspunkt og undervisningen skulle tilrettelægges i eksterne læringsrum (/åben skole).

Key findings

Projektet blev afsluttet med at studerende gennemførte undervisning med elever i skolen og deltagerne i projektet evaluerede på både form og indhold.
Desuden afsluttedes projektet med en professionsdidaktisk opmærksomhed på, hvorvidt et tværfagligt udviklingsprojekt om bæredygtighed bidrager til studerendes motivation og udviklingskompetence.
Short titleBæredygtighed og læring på tværs
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2230/06/23

Keywords

  • professional bachelor programmes