Project Details

Description

I projektet faciliteres samarbejde mellem børn og ældre via æstetiske og problembaserede metoder. Børn og ældre modtager sammen et fiktivt beløb fra kommunen, som de sammen skal bruge på en måde, der kommer alle til gode. Erfaringer fra projektet er bl.a. opsamlet i artiklen 'Herfra min verden går: et projekt med børn og ældre'. Mikkel Snorre Boysen var komponist og projektdeltager.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/0631/12/07

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.