Børn og unges sprog- og kulturskatte

Project Details

Description

I et mindre aktionsforskningsprojekt har jeg undersøgt hvordan elever kan præsentere deres sprog- og kulturskatte i meningsgivende hverdagskontekster. Interventionen fandt sted i efteråret 2019 hvor 22 lærerstuderende i samarbejde med 6 grundskolelærere faciliterede et kulturmøde for 150 elever fra 3., 4. og 5. klasse. Projektet omhandler kulturmøders æstetiske, interkulturelle og dannelsesmæssige potentiale. Forskningsspørgsmålet lød: Hvordan kan kulturmøder medvirke til at elever tilegner sig æstetiske og interkulturelle kompetencer?

Key findings

Undersøgelsens fund:
- Elever tilegner sig tilsyneladende interkulturel kompetence når de til et kulturmøde præsenterer deres sprog- og kulturskatte.
- Kulturmøder kan være med til at belyse det æstetiske dannelsesmæssige og interkulturelle potentiale for grundskolens elever.
- I kulturmødeprojekter er det afgørende at elevernes mangfoldige fortællinger formidles og lyttes til i meningsgivende hverdagskontekster
Short titleKulturmøder
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1901/12/19

Collaborative partners

  • Elise Smiths Skole
  • VIA (lead)

Keywords

  • children and youth
  • Media, communication and languages