Børnebørnenes madværksted

  • Spliid, Maria (Principle researcher)
  • Dengsøe Jensen, Poul (Principle researcher)
  • Schroll Bjørnsbo, Kirsten (Co-researcher)
  • Beck, Anne Marie (Co-researcher)

Project Details

Description

Gennem Børnebørnenes madværksted vil der blive udviklet og afprøvet forskellige modeller for madgrupper, der kan skabe grobund for sundere madvaner blandt den danske befolkning. Målgruppen er børnefamilier og den ældre generation. Der afprøves en ny sammensætning af deltagere, nemlig bedsteforældre sammen med børnebørn. Projektet sigter mod at påvirke tre generationers madvalg – ved at børnene bringer det tillærte hjem til deres familier – og samtidigt styrke fællesskabet mellem den ældre og den yngre generation gennem deltagelse i en fælles aktivitet. Børnebørnenes madværksted vil blive implementeret af Hjerteforeningens frivillige, som er organiseret i lokalkomiteer i hver kommune og bundet sammen regionsvist
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1631/05/21

Collaborative partners

  • Forskningscenter for forebyggelse og sundhed (Project partner)
  • Hjerteforeningen (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.